drukkerij.jpg

Traditioneel drukken

PrintWorks heeft toegang tot alle persformaten in vellen drukwerk.

De diverse machines zijn allemaal van recente datum, wat door de laatste stand der techniek zorgdraagt voor een optimale kwaliteit met daaraan gekoppeld hoge productiesnelheden. 

Alle persen zijn uitgerust met flying imprint of volautomatische plaatwisselsystemen en Color Control System en automatische registersturing wat zorgdraagt voor een perfect eindresultaat van uw drukwerk.


Share page: